Vad vi gör

VÅRT FOKUSOMRÅDE

 

FASTIGHETSUTVECKLING

 

Med utgångspunkt i vår affärsidé, att utveckla och långsiktigt äga och förvalta bostadäder och kommersiella fastigheter, har vi en långsiktig vision:

 

Vi vill skapa hållbara miljöer där människor, företag och organisationer trivs och kan utvecklas i samverkan.

Äger du mark i Mälardalen och vill undersöka möjligheten att utveckla t ex nya bostäder, kommersiella fastigheter eller samhällsfastigheter? Kontakta oss

  • Markanvisningar
  • Detaljplanearbete
  • Bygglov
  • Projektering och projektledning
  • Förmedlare kund/leverantör
  • Samordnare
  • Administratör